TOIMINTAVARAUS

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Kommandiittiyhtiön, jonka verovuosi 1996 käsitti tilikauden 1.1.1995-31.1.1996, yhtiömiehinä oli tilikauden päättyessä vain luonnollisia henkilöitä. Koska yhtiön äänettömänä yhtiömiehenä, jolle jaettiin osa tilikauden nettotulosta voitto-osuutena, oli 1.1.-9.12.1995 ollut osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ei saanut vähentää tekemäänsä toimintavarausta verovuodelta 1996

Taustaa

Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja sekä yhtymä ja kuolinpesä, jonka osakkaina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä, saa vähentää EVL 46a §:n mukaan verovuonna tekemänsä toimintavarauksen. Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehenä on osakeyhtiö, ei toimintavarausta voida tehdä. Näin on silloinkin, kun osakeyhtiö on äänettömänä yhtiömiehenä.

TVL 46a §:stä ei ilmene, onko toimintavarauksen tekeminen mahdollista silloin, kun yhtiömiehenä on osan tilikautta ollut osakeyhtiö.

Arviointia

Yleisesti toimintavarauksen vähentämisen lähtökohtana on pidetty sitä, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehinä ei tilinpäätösajankohtana ole kuin luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. KHO:n ratkaisusta ilmenee, että tämä ei aina riitä. Toimintavaraus on lainvalmisteluaineiston mukaan tarkoitettu vähennyskelpoiseksi niiden elinkeinoyhtymien verotuksessa, joiden tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten verotuksessa kokonaan tai osaksi progressiivisen verokannan mukaan.

Esillä olevassa tapauksessa äänettömänä yhtiömiehenä osan tilikautta ollut osakeyhtiö sai voitto-osuutta. Tällöin osa kommandiittiyhtiön tulosta katsotaan verotuksessa osakeyhtiön tulo-osuudeksi, eikä kommandiittiyhtiön koko tuloa veroteta progressiivisen verokannan mukaan verotettavien verovelvollisten tulona. Tämän vuoksi toimintavarauksen vähentämistä ei hyväksytty.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki