OSAKKEIDEN HANKINTAMENO OSAKEVAIHDOSSA

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Yhtiön osakevaihdolla hankkimien osakkeiden hankintamenona pidettiin osakkeita myöhemmin luovutettaessa niiden käypää arvoa vaihdon hetkellä, vaikka osakkeet oli kirjattu yhtiön taseeseen tätä alempaan arvoon.

Osakevaihtoa ei pidetä verotuksessa luovutuksena silloin, kun EVL 52f §:n edellytykset täyttyvät. Osakevaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa. Tämä sääntely koskee osakevaihdolla osakkeensa luovuttaneen verotusta. Se, mikä määrä katsotaan osakkeiden hankintamenoksi osakkeet vastaanottaneen yhtiön verotuksessa, on ollut esillä seuraavassa KVL:n ratkaisussa.

Arviointia

Osakevaihdon toteuttamisen yhteydessä vastaanottava yhtiö korottaa osakepääomaansa apporttiehdoin. Apporttiomaisuutta saaneen yhtiön verotuksessa on katsottu, että apporttiomaisuuden hankintamenoksi muodostuu omaisuuden sijoittamisajankohdan mukainen arvo. Tämän seurauksena osakkeet saaneen yhtiön verotuksessa osakkeiden hankintamenoksi katsotaan niiden käypä arvo. Tämä voi poiketa tasearvosta.

OYL:ssä ei edellytetä, että apporttiomaisuudelle taseeseen merkittävän arvon tulisi olla juuri käypä arvo. Pikemminkin OYL:n ja etenkin velkojien näkökulmasta omaisuuden varovainen arvostaminen on suotavaa. Tällainen kirjanpitoarvojen poikkeaminen verotuksessa käytettävistä arvoista voi johtaa ongelmiin esim. siinä vaiheessa, kun apporttiomaisuutena saadut osakkeet luovutetaan. Jos tuolloin vaaditaan, että osakevaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona vähennetään tasearvosta poikkeava arvo, pitää selvittää, mikä on ollut osakkeiden käypä arvo osakevaihdon ajankohtana.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki