KVL 50/2005 Verovapaus ja omistusaika

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus yhden vuoden omistusajan jälkeen palautti elinkeinoverotukseen vanhan omistusaikojen laskentaa koskevan problematiikan. Tältä alueelta on runsaasti oikeuskäytäntöä ajalta, jolloin viiden vuoden omistusaika tuotti käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoille verovapauden.

A Oy, B Oy ja C Oy aikoivat sulautua D Oy:öön. Sulautuvista yhtiöstä B Oy ja C Oy oli muutettu kommandiittiyhtiöistä osakeyhtiöiksi ennen sulautumisia. Jos osakeyhtiömuotoiset osakkaat luovuttivat sulautumisvastikkeena saamiaan vastaanottavan D Oy:n osakkeita, EVL 6b §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu yhden vuoden omistusaika laskettiin siitä hetkestä alkaen, jolloin sulautuvan yhtiön osakkeet oli hankittu. Jos sulautuva yhtiö oli muutettu kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi tuloverolain 24 §:ssä säädetyllä tavalla, omistusaika laskettiin kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden hankinnasta. (Ei muutosta KHO 20.1.2006 t. 155).

Tapaus vahvistaa lähtökohdan, että EVL 6b §:n yhden vuoden omistusaika lasketaan vanhoja verotuksessa sovellettuja määräaikojen laskentakäytäntöjä soveltaen. Muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi osakkeet katsotaan TVL 24.4 §:n mukaan hankituiksi silloin, kun verovelvollinen on hankkinut osuutensa henkilöyhtiössä. Sulautuminen yleisseuraantona ei katkaise omistusaikoja. On kuitenkin huomattava se, että henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutuksiin ei sovelleta käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaussäännöksiä. Tällöin henkilöyhtiön muodonmuutos osakeyhtiöksi ja sitä seuraava nopeasti toteutettava osakkeiden luovutus voi olla altista VML 28 §:n veron kiertämissäännöksen soveltamisaluetta

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki