Konesalipalvelu (KHO:2020:110 (29.10.2020)

27.11.2020 Kuva iStock

Kiinteistön käyttöoikeuden luovutusta koskevasta rajanvedosta – vaikkakin osin toisesta näkökulmasta – oli kyse myös KHO:n tuoreessa vuosikirjaratkaisussa KHO:2020:110 (29.10.2020).

Tapauksessa kyseessä ollut A Oy tarjosi asiakkailleen konesalipalvelua. Palvelussa asiakkaan omistamat serverit sijoitettiin yhtiön konesaleihin, jotka oli varustettu tarvittavilla tietoliikenneyhteyksillä ja joissa muun muassa kosteus ja lämpötila oli säädelty palvelemaan servereiden käyttötarkoitusta. Palveluun kuului lukittavalla ovella varustettu laitekaappi, sähkö ja optimaalinen ympäristö servereiden käyttöä varten. Yhtiön asiakkaat toivat omat serverinsä laitekaappeihin, jotka oli pultattu kiinni lattiaan. Asiakkaalla ei ollut omaa avainta laitekaapille, vaan asiakas sai vahtimestarilta henkilötodistusta vastaan avaimen, jolla voi käydä laitekaapilla. Samassa laitekaapissa saattoi olla useamman asiakkaan servereitä.

A Oy oli pyytänyt asiassa Verohallinnon ennakkoratkaisua, jonka mukaan kyseessä olevat palvelut tulisi katsoa AVL 65 §:n palvelujen myynnin yleissäännön alaisiksi palveluiksi. Verohallinto katsoi palvelut kuitenkin sen sijaan AVL 67 §:ssä tarkoitetuiksi kiinteistöön kohdistuviksi palveluiksi ja lausui ennakkoratkaisuna, että kyse oli AVL 27 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. A Oy:n valitettua ennakkoratkaisusta HaO:een tämä hyväksyi yhtiön valituksen ja katsoi palvelut AVL 65 §:n mukaisiksi palveluiksi. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön puolestaan valitettua HaO:n päätöksestä KHO:een tämä pyysi asiassa unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua, joka saatiin 2.7.2020 (asia C-215/19).

Annettujen ennakkoratkaisujen poistaminen valitusvaiheessa on yleistynyt viime vuosina, mikä lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että asiassa palataan usean vuoden prosessin jälkeen alkupisteeseen.

KHO katsoi ratkaisussaan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaisesti, ettei palvelukokonaisuudessa ollut kysymys AVL 27 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta eikä täytäntöönpanoasetuksen 282/2011 31 a artiklassa tarkoitetusta kiinteistöön liittyvästä palvelusta. KHO ei näin ollen muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan asiassa oli olennaista se, että yhtiön asiakas ei saa hallintaa mihinkään konesalin muodostavan rakennuksen osaan, vaan ainoastaan mahdollisuuden käyttää konesalissa sijaitsevaa laitekaappia optimaalisissa olosuhteissa. Laitekaapit eivät myöskään ole täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettua kiinteää omaisuutta. Kyseessä ei näissä olosuhteissa ole kiinteistöön liittyvä palvelu, eikä siten myöskään pääsäännön mukaan arvonlisäveroton kiinteistön käyttöoikeuden luovutus. KHO:n ratkaisu vaikuttaa näin ollen kyseisen palvelun myynnin alv-käsittelyyn paitsi kansainvälisissä myyntitilanteissa myyntimaasäännöksen perusteella, myös kotimaan myynneissä.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki