KHO 2003:55

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

A:n puolisot, joista mies oli osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen ja vaimo hallituksen jäsen, omistivat kumpikin 40 prosenttia yhtiön osakkeista. Yhtiön kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö omisti asuinkiinteistön, jota käytettiin A:n puolisoiden perheen asuntona. Katsottiin, että asunto kuului tuloverolain 42 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiön varoihin ja asunnon arvo oli siten vähennettävä puolisoiden omistamien osakkeiden arvosta yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa.

Arviointia

Hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että asunnon arvoa ei vähennetä. Tällaista lopputulosta voidaan puoltaa lain sanamuodolla, sillä kiinteistöosakeyhtiön omistama asunto ei kuulu tapauksessa osinkoa jakavan yhtiön varoihin. Toisaalta tällainen lopputulos johtaisi siihen, että asunnon hallinnan muodolla voisi olla merkittävä vaikutus TVL 42.2 §:n vähennyksen kannalta. Asunnon arvon vähentämistä koskevalla säännöksellä on pyritty estämään se, että osakkaan asunnon siirtämisellä yhtiön omistukseen voitaisiin kasvattaa osingon pääomatulo-osuutta.
Esillä olevassa tapauksessa kyseinen kiinteistö oli alunperinkin hankittu ko. kiinteistöosakeyhtiön omistukseen ja kiinteistö oli hankittu vuonna 1992 eli ennen nykyisen eriytetyn tuloverojärjestelmän käyttöönottoa.

Asunnon arvo vähennetään, vaikka osakas maksaisi asunnosta vuokraa. Jos asunnon arvon vähentäminen johtaa siihen, että muutoin pääomatulona verotettava osinko muuttuukin ansiotulona verotettavaksi, voi osinkoa jakavan yhtiön omistaman asunnon käyttäminen osakkaan asuntona olla loppujen lopuksi varsin kallista asumista.
 

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki