CTA Paikka
CTA Paikka

Yrityssaneerauksen aloittamisedellytykset tapauskohtaista harkintaa

20.8.2011
harri
Harri Vento

Velkojista oli saneerausohjelman vahvistamismenettelyssä muodostettavissa vain yksi velkojaryhmä. Velkoja, jolla oli enemmistö saatavista, vastusti menettelyn aloittamista. Kun velkoja ei ollut esittänyt vastustuksensa tueksi sellaisia perusteita, jotka olisivat antaneet perustellun syyn olettaa, ettei ohjelman vahvistamiselle tullut olemaan edellytyksiä, saneerausmenettelyn aloittamiselle ei katsottu olevan yrityksen saneerauksesta annetun lain 7 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaista estettä.

Kysymys myös sanotun säännöksen 4 kohdan esteestä.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki