Yksityisnostojen käyttötarkoituksen merkitys korvausvastuun kannalta

20.8.2011
harri
Harri Vento

A, joka oli ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo usean vuoden ajan, oli runsaan vuoden ajan nostanut käteisenä keskimäärin 27.500 markkaa kuukaudessa määräysvallassaan olleesta osakeyhtiöstä ja käyttänyt varat omaan ja perheensä kulutukseen. A sinänsä tuomittiin tämän johdosta törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Korkein oikeus totesi ratkaisun perusteluissa, että taloudellisessa ahdingossa olevan velallisen tulee tulojaan ja varojaan käyttäessään ottaa huomioon velkojiensa edut. Tämä koskee myös yksityistä kulutusta, joka tulee sovittaa taloudelliseen tilanteeseen ja rajoittaa siihen, mitä velallisen ja hänen perheensä elatus kohtuudella vaativat. Näin voidaan havaita, Korkeimman oikeuden aiemminkin antamien vastaavan sisältöisten ratkaisujen ohella, että yksityisottojen käyttötarkoituksella, kohtuullisuudella ja hyväksyttävyydellä on vaikutus myös siihen, minkä verran yksityisottoja voidaan talouskriisissä hyväksytysti ottaa ja ns. itselle edustaa.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki