Velkaantumisen syy voi vaikuttaa

20.8.2011
harri
Harri Vento

Selvittäjän esittämän vertailulaskelman mukaan ehdotetulla saneerausohjelmalla kertyi tavallisten velkojen velkojille suurempi suoritus kuin mitä olisi tullut velallisyhtiön konkurssissa. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että tavallisten velkojen pääoman alentamiselle rakentuva ohjelmaehdotus oli selvästi epätasapainoinen tarkasteltaessa tavallisten velkojien asemaa suhteessa velallisyhtiön omistajien asemaan ja asianmukaiseen riskinjakoon näiden tahojen kesken. Ohjelman vahvistamiselle oli este yrityksen saneerauksesta annetun lain 44 §:n 3 momentin nojalla.

Yllä olevassa tapauksessa oli kysymys tilanteesta, jossa YSL 54 §:n mukainen enemmistö velkojista kannatti saneerausohjelman vahvistamista ja äänesti sen puolesta. Muutamat vakuudettomat velkojat, joiden saatavat olivat määrältään vähäisemmät kuin ohjelman vahvistamista puoltaneiden velkojien saatavat yhteensä, kuitenkin vastustivat ohjelman vahvistamista, koska heidän mukaansa toteutettu yhtiömuodon muutos kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi ja sen yhteydessä tarvittava oman pääoman edellytysten täyttäminen toteutettiin vakuudettomien velkojien kustannuksella akordin kautta. Myös sitä kritisoitiin, että yhtiömiesten yksityisotot olivat olleet merkittävät ja osaltaan aiheuttaneet yhtiön velkaantumista muualle. Korkein oikeus totesi, että nämä seikat, huolimatta em. ohjelman takana olleesta puollosta, ja siitä, että esitetyn vertailulaskelman mukaan saneerausohjelma johti myös vakuudettomien velkojien osalta konkurssia parempaan lopputulokseen, aiheuttivat sen, että saneerausohjelmaa ei vahvistettu. Korkein oikeus olisi edellyttänyt kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten suurempaa taloudellista osallistumista yhtiömuodon muutokseen, koska yhtiömiehistä olisi tullut myös osakeyhtiön osakkeenomistajia. Tarkempia kriteereitä siitä, miten ko. myötävaikutus yhtiömiesten taholta olisi tullut toteuttaa, orkein oikeus ei ratkaisussaan tuonut esiin. Voidaan kuitenkin todeta, että tässäkin ratkaisussa korkein oikeus viestittää selvästi, että huomattavia yksityisnostoja ei lähtökohtaisesti tulisi yrityssaneerauksen yhteydessä ns. paikata yhtiön talouden kannalta akordilla, joka siis kohdistuu vakuudettomiin velkoihin. Tilanne voi tässä suhteessa, teoreettisesti ajateltuna, olla toisenlainen ilmeisesti vain silloin, jos pystytään osoittamaan, että yksityisnostojen käyttötarkoitus ei ole ollut kohtuullisen palkan määrän ylittävältä osalta sellainen, että sitä voitaisiin pitää velkojien kannalta moitittavana.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki