Vakuusvelan käsitteestä yrityssaneerauksessa

20.8.2011
harri
Harri Vento

Saneerausvelallisena olleen ky:n vastuunalainen yhtiömies oli pantannut vuokraoikeuden tonttiin ja tontilla sijaitsevan omakotitalonsa yhtiön pankilta olevan velan vakuudeksi. Yhtiömies oli luovuttanut osan omakotitalosta yhtiön käyttöön sen toimistotiloiksi. Yhtiön velka pankille ei ollut vakuusvelkaa yhtiön yrityssaneerauksessa.

Korkein oikeus lähti siitä, että velallisyhtiöllä oli siis käyttöoikeus vastuunalaisen yhtiömiehen sellaisen henkilökohtaiseen omaisuuteen, jonka yhtiömies oli pantannut yhtiön pankilta olevan velan vakuudeksi. Korkeimman oikeuden mukaan pelkästään tämän vastuunalaisen yhtiömiehen ja yhtiön välisen suhteen perusteella kysymys ei ole sellaisesta yhtiön omaisuudesta, johon pankille olisi syntynyt kiinteistöpanttioikeus. Kysymys ei myöskään ollut esim. omistuksenpidätysehtoon tai muutoin omistukseen perustuvasta esinevakuusoikeudesta, koska se puolestaan edellyttäisi, että yhtiön hallinnassa olisi pankin omistamaa omaisuutta. Tämän vuoksi ei yhtiön velka pankille ollut vakuusvelkaa yhtiön yrityssaneerauksessa. Tämä ennakkopäätös antoi selkeän ratkaisun kysymykseen siitä, ettei ns. hallintakriteeri täyttynyt sellaisessa tilanteessa, jossa saneerausyhtiö toimii vastuunalaisen yhtiömiehen omistamissa tiloissa, siten, että tätä kautta konstruoituisi vakuusvelan kriteerit yrityssaneerauksen yhteydessä.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki