Työmaavastaavan vastuu alaisten ja aliurakoitsijoiden työturvallisuudesta

20.8.2011
harri
Harri Vento

Tapauksessa A oli tehnyt itse suuren osan omakotitalonsa rakennustöistä, mutta sen lisäksi oli teetättänyt niistä osan ulkopuolisilla urakoitsijoilla ja itsenäisillä työnsuorittajilla. Erään urakoitsijan työntekijä oli pudonnut rakenteilla olleen talon toisesta kerroksesta aitaamattoman, styrox-levyllä peitetyn aukon läpi ja vammautunut. Asiaa käsiteltiin työturvallisuusrikoksena ja vammantuottamuksena. Korkein oikeus päätyi lopputulokseen, jonka mukaan rakennustyömaata pidettiin työturvallisuuslaissa tarkoitettuna yhteisenä rakennustyömaana ja A:ta siten sen työturvallisuudesta vastaavana rakennuttajana. A tuomittiin siten rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Sen sijaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vastaavaa työnjohtajaa vastaan ajetut syytteet hylättiin.

Tapauksessa KKO 2008:16 oli kyse samantyyppisestä asetelmasta, mutta vain siviiliperusteisena, sopimussuhteeseen perustuvaan vastuuseen liittyvänä vahingonkorvausjuttuna. Tässä tapauksessa B Oy:n tuli suorittaa A Oy:n tehtaalla sähköteknisten töiden urakka. B:n pyynnöstä A luovutti vastikkeetta nosturin ja sen kuljettajan B:n käyttöön. Tästä huolimatta korkein oikeus katsoi, että nosturin käytössä katsottiin olevan kyse B:n sopimusvelvoitteiden täyttämiseen kuuluvasta aputyöstä. Lopputuloksena korkein oikeus lähti siitä, että kun muuta ei ollut sovittu, B oli vastuussa nosturin käytöstä A:lle aiheutuneesta vahingosta. Tämän tapauksen osalta on syytä kiinnittää korostettua huomiota siihen, että korkein oikeus jätti käytettäväksi sen mahdollisuuden, että vastuusuhteista voidaan hyvin pitkälle asianosaisten kesken sopia. Ydinratkaisuperustehan oli se, että mentiin pääsäännön mukaan, ”kun muuta ei ollut sovittu”. Kuten huomataan, korkein oikeus on painottanut työmaavastaavan tai urakkavastaavan vastuuta, ja vastuun delegointi mahdollisesti ”alaspäin” edellyttää siis nimenomaista sopimusta asianosaisten kesken.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki