Oikeussuhteiden kokonaisarviointi takaisinsaannissa

20.8.2011
harri
Harri Vento

X Oy:n hallitus, johon kuuluivat A ja B, myönsi 20.1.1993 X Oy:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle 30 miljoonan markan luoton, joka 11.2.1993 muunnettiin tytäryhtiön osakepääomaksi. Tytäryhtiö myönsi 15.6.1993 päätöksellä, jonka tekemiseen A ja B osallistuivat, A:n ja B:n toimeksiannosta perustetulle Luxemburgiin rekisteröidylle yhtiölle Y noin 27 miljoonan markan luoton. Y osti 21.6.1993 noin 27 miljoonalla markalla A:lta ja B:ltä X Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan omistaneiden yhtiöiden osakkeet. X Oy asetettiin konkurssiin 21.2.1994.

A:n ja B:n katsottiin järjestelyllä siirtäneen X Oy:n varallisuutta osakkeiden kauppahintoina itselleen X Oy:n velkojien ulottuvilta. Varojen siirto peräytettiin X Oy:n konkurssipesään.

Edellä todetuista seikoista kokonaisuutena on pääteltävissä, että kerrotuilla peräkkäisillä oikeustoimilla, jotka ovat vähentäneet X Oy:n varallisuutta, A ja B ovat siirtäneet X Oy:stä lähtöisin olleet varat B.V:n ja S.A:n välityksin itselleen.

Edellä oleva korkeimman oikeuden ratkaisu, joka täydellisessä muodossaan on useiden sivujen mittainen, annetaan jälleen selkeä viesti siitä, että takaisinsaannin kautta velkojien kannalta moitittavia oikeustoimia peräytettäessä on aina tarkasteltava asiaan liittyvät olosuhteet ja yksityiskohdat kokonaisuutena. Esillä olevassa tapauksessa korkeimman oikeuden ratkaisun perustelujen nojalla voidaan todeta, että kyseessä on tapahtumasarja, jossa sinänsä kaikki usean eriperusteisen oikeustoimen ketjussa olevat yksittäiset tapahtumat näyttäisivät juridiselta muodoltaan normaaleilta ja oikeilta. Kuitenkin lopputulos oli se, että yhtiöstä X Oy liikkeelle lähtenyt huomattava rahasumma, jolla sittemmin konkurssiin menneen X Oy:n velkojien kannalta olisi ollut ns. jako-osuuksien taloudellisen arvon kannalta olennainen merkitys, päätyi usean eri vaiheen kautta X Oy:n hallituksen jäsenille, A:lle ja B:lle itselleen. Tällaiset tilanteet takaisinsaantijutuissa rinnastetaan siihen, että ko. hallituksen jäsenet olisivat nostaneet rahan suoraan itselleen X Oy:stä, riippumatta täysin siitä, kuinka yksinkertaisen tai monimutkaisen oikeustoimikokonaisuuden kautta järjestely tosiasiallisesti toteutetaan.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki