Arvonlisäverotus

20.8.2011
harri
Harri Vento

A:ta syytettiin petoksen yrityksestä, koska hän oli lisännyt suorittamistaan palveluista esittämäänsä laskuun arvonlisäveron, vaikka häntä ei ollut merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Syyte hylättiin, koska A:n toiminta oli lain mukaan arvonlisäverovelvollista siitä huolimatta, että häntä ei ollut merkitty sanottuun rekisteriin. Korkein oikeus totesi, että A ei menettelyllään näin ollen ollut erehdyttänyt asianomistajia eikä siten syyllistynyt väitettyihin petoksen yrityksiin. A:lla oli velvollisuus suorittaa palveluistaan arvonlisävero ja merkitä se lähettämiinsä laskuihin, siitä huolimatta, että hän ei ollut merkittynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sillä, oliko A huolehtinut kysymyksessä oleviin palveluihin perustuvista velvollisuuksistaan verottajaan nähden, ei ollut merkitystä tässä asiassa, jossa arvioitavana oli vain A:n menettely suhteessa palveluja ostaneisiin asiakkaisiin.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki