Tase-erän tai omaa pääomaa koskevan liitetiedon varusta­misesta negatiivisella etumerkillä kirjanpito-ohjelman teknisen ominaisuuden vuoksi (Kila 2024/2058)

2.5.2024 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausunnon hakija kuvaa useiden asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksissä vallitsevaa tilannetta, jossa taseen vastattavaa-puolen erät esitetään taseessa miinusmerkkisinä, eli luvut siirtyvät kaiketi suoraan pääkirjalta etumerkkeineen. Siten myös liitetietojen oman pääoman erittelyllä etumerkit ovat väärinpäin, eli tilikauden voitto on miinusmerkkinen ja tappio plusmerkkinen.

Lausunnon hakija on huolissaan tilanteesta, koska asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksiä lukevat pääosin maallikot asunnon ostajat ja osakkaat. Hakija kysyy, voidaanko menettelyä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Ohjelmistojen kehittäjät ja myyjät eivät näe asiassa korjattavaa ongelmaa.

Kila lähtee lausunnossaan siitä, etteivät kirjanpitolaki ja asetukset ota esittämistapaan varsinaisesti kantaa, mutta kuitenkin KPL 3:1.4 § velvoittaa laatimaan tilinpäätökseen sisällytettävät ja siihen liitettävät asiankirjat siten, että ne ovat ”selkeitä”. Kilan yleisohje tuloslaskelman ja taseen esittämisestä ei tunnista lausuntopyynnössä tarkoitettua merkintätapaa varustaa tase-eriä negatiivisella etumerkillä.

Kirjanpitolain selkeysvaatimus huomioiden Kila toteaa, ettei lausuntopyynnössä kuvattu menettely voi kuulua KPL 1:2 §:ssä tarkoitettuun hyvään kirjanpitotapaan. Ohjelmistojen tekniset ominaisuudet ja niiden arviointi ei kuulu Kilan toimivaltaan, mutta mikäli kirjanpitovelvollinen käyttää lausuntopyynnössä kuvatun laista ohjelmaa, tulee tilinpäätös viimeistellä selkeään muotoon, jossa kullakin erällä on oikeanlainen etumerkki.

Mikäli asunto-osakeyhtiö tai muu kirjanpitovelvollinen esittää tilinpäätöksensä kuitenkin suoraan ohjelman tuottamassa muodossa virheellisillä etumerkeillä, pitää Kila suotavana, että menettelystä annetaan selvitys ja ”lukuohje” liitetiedoissa. Kila muistuttaa, että vastuu tilinpäätöksestä ja sen selkeydestä on aina asunto-osakeyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä, joten heidän vastuullaan on varmistaa tilinpäätöksen selkeys esittämistavankin osalta.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Nuijan kopautuksetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki