Lausunto tilinpäätöksen laatimisajan pidentämistä koskevasta poikkeuslupa­hakemuksesta (Kila 2024/2060)

30.4.2024 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausunnossa 2024/2060 on poikkeuksellista se, ettei hakija hakenut lausuntoa, vaan poikkeuslupaa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi. Hakija on maailmanlaajuinen yhtiö, joka hakee kolme kuukautta lisäaikaa suomalaisen sivuliikkeen tilinpäätöksen laatimista varten. Erityisenä syynä on uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tilikaudella 1.1.–31.12.2023.

Kila nostaa esille kaupparekisterilain (564/2023) 11.2 §:n säädöksen sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätöksen rekisteröinnistä. Säädöksen mukaan velvollisuus rekisteröimiseen kohdistuu ulkomailla sijaitsevan yrityksen tilinpäätökseen. Jos ulkomaisesta yrityksestä laaditaan edellä mainitun 11.2 §:n mukainen tilinpäätös sikäläisen lainsäädännön mukaisesti, ei kirjanpitolain 1:1b § velvoita laatimaan tilinpäätöstä täällä sijaitsevasta sivuliikkeestä itsestään.

Koska laatimisaikaa ei voi pidentää kolmea kuukautta, ei poikkeuslupaa olisi voitu haetussa muodossa myöntää. Sen lisäksi Kila totesi, ettei suomalaisella sivuliikkeellä ole pääyhtiön US GAAP standardien mukaisen tilinpäätöksen perusteella velvollisuutta laatia omaa tilinpäätöstä. Jos suomalainen sivuliike kuitenkin vapaaehtoisesti laatii erillistilinpäätöksen, sitä ei koske KPL 3:6 §:n säännös laatimisajasta eikä myöskään KPL 8:2.1 § lautakunnan poikkeusluvasta. Lautakunta ei siten voi poikkeuslupaa myöntää, eikä sille ole tarvetta. Lautakunta ei myöskään voi myöntää poikkeuslupaa koskien ulkomaisen pääyhtiön tilinpäätöksen rekisteröimisaikaa kaupparekisteriin.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Nuijan kopautuksetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki