Kilan kuntajaoston lausunto verotulojen viivästymisestä maksettavien korvausten käsittelystä kuntien kirjanpidossa

KILAn kuntajaoston lausunto 123/2020
26.8.2020 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto päätti antaa oma-aloitteisen lausunnon siitä, miten kunnille maksettava korvaus verotulojen viivästymisestä jaksotetaan. Korvaus perustuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muutokseen. Sillä on tarkoitus kompensoida yritysten verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien verotulojen kertymien pienenemistä vuonna 2020, ja se vähennetään kuntien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021. Lausunnolla vastattiin kysymykseen siitä, onko korvaus vuodelle 2020 kuuluvaa tuottoa vai onko kyse vuoden 2021 tulojen ennakkomaksusta.

Lausunnon mukaan korvaus kirjataan valtionosuuspäätösten mukaisesti tuotoksi vuonna 2020, ja se sisällytetään valtionosuuksien ryhmässä esitettäviin verotulomenetysten kompensaatioihin. Kirjaus noudattaa tuloslaskelman laatimisesta annettua yleisohjetta, jonka mukaan käyttökustannusten valtionosuudet kirjataan tilinpäätöksessä valtionosuusviranomaisen tilitysten ja päätösten mukaan suoriteperustetta vastaavalla tavalla. Vastaavalla tavalla on aikaisempina vuosina käsitelty määräaikaisia kuntien valtionosuuteen kohdistuvia vähennyksiä ja lisäyksiä.

Myös vuonna 2021 valtionosuudet kirjataan tilitysten ja päätösten mukaan suoriteperustetta vastaavalla tavalla. Tuolloin korvaus vähennetään verotulojen kompensaatiosta lisättynä maksujärjestelyn piiriin kuuluvien verotulojen viivästyskorolla. Vuodelle 2021 kirjataan verotuksesta kertyvät korot, jolloin ne otetaan huomioon myös verotulojen menetysten kompensaatiossa.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö
Katso kaikki