Ympäristöohje

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yleisohjeen tarkoituksena on opastaa kirjanpitovelvollista ympäristöasioiden kirjaamisessa, laskennassa ja esittämisessä osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota. Kirjanpitolaissa on nimenomaisia ympäristöä koskevia informaatiovaatimuksia ainoastaan toimintakertomuksen osalta. Useilla tilinpäätöstä koskevilla määräyksillä on merkitystä myös ympäristöasioiden esittämisen kannalta. Ympäristöasioihin liittyy esimerkiksi monia erityisiä riskejä ja vastuita. Niiden arvottamista ja esittämistä yleisohjeessa ohjataan toisaalta oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi ja toisaalta eri kirjanpitovelvollisten vertailtavuuden lisäämiseksi.

Yleisohjeen tärkein lähtökohta on EU-komission ympäristöasioita koskeva suositus. Siinä on otettu huomioon myös IFRS-tilinpäätöstä koskevat määräykset. Toimintakertomusta uudessa yleisohjeessa ei käsitellä. Siinä esitettäviä ympäristöasioita koskeva ohjaus sisältyy kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki