Ympäristöasiat

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä. Ohjeen lähtökohtana on Euroopan yhteisöjen komission suositus ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta (ks. kirjanpitolautakunnan lausunto 1675/2002 ja sen liite).

Yleisohjeen tarkoituksena on opastaa ja yhtenäistää ympäristöasioiden kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelyä. Ympäristöriskien ja -vastuiden yhdenmukainen raportointi helpottaa tilinpäätösten vertailua sekä varmistaa oikean ja riittävän kuvan muodostumista. Ohjeessa käsitellään ensisijaisesti ympäristöasioiden ilmoittamista osana lakisääteistä tilinpäätösinformaatiota. Lisäksi siinä annetaan suosituksia lakisääteisen tilinpäätösinformaation ylittävästä ympäristötietojen ilmoittamisesta.

Yleisohjeessa käsitellään myös IAS-standardeista saatavissa olevia ohjeita ympäristöasioiden ilmoittamisesta tilinpäätöksessä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki