Yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistosta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yleisohjeen lähtökohtana on, että kirjanpitoaineisto on digitaalisessa muodossa, kun aikaisemmassa yleisohjeessa lähtökohtana oli paperinen aineisto. Yleisohje on laadittu niin, että sitä pääosin voidaan soveltaa myös paperilla säilytettäviä tositteita ja kirjanpitokirjoja käytettäessä. Yleisohjeessa digitaalisella muodolla viitataan laajasti erilaisiin optisiin ja elektromagneettisiin välineisiin ja menetelmiin, joilla käsitellään, siirretään ja tallennetaan tietoja tiedostoina ja tietokantoina. Yleisohjeessa ei esitetä kattavasti yksityiskohtaisia ratkaisumalleja vaan kirjanpitolain yleiset vaatimukset sekä kuvataan esimerkinomaisesti joitakin ratkaisumalleja. Yleisohjeen osat ovat: tosite, kirjanpidon laatiminen sekä kirjanpitoaineisto ja sen säilyttäminen. Yleisohje sisältää esimerkkejä eri toimintojen tositteista sekä esimerkkiyrityksen, jonka käyttämät järjestelmät sekä eräät toiminnot (myyntitoiminnot, ostolaskujen käsittely, materiaalihallinto, työaikaseuranta ja palkanlaskenta sekä matkalaskujen käsittely) kuvataan yksityiskohtaisesti.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki