Yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistö-yhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toiminta-kertomuksesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Uusi yleisohje oli tarpeen 1.7.2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain vuoksi. Olennaisimmat muutokset koskevat oman pääoman rakennetta sekä omien osakkeiden hankkimista ja lunastamista koskevia säännöksiä. Yleisohjeeseen sisältyy uusi luku, joka koskee asunto-osakeyhtiön toimintakertomusta ja yleisohjeen liitteeksi on lisätty asunto-osakeyhtiön toimintakertomusta koskeva rakennemalli. Lisäksi ohjeeseen on tehty useita vähäisiä muutoksia sekä päivityksiä.

Yleisohjeessa esitetään yksityiskohtaiset mallit kiinteistön tuloslaskelmasta sekä kiinteistöön sovelletusta liikekaavasta. Myös tasekaava esitetään kiinteistöön sovellettuna. Malli esitetään myös toimintakertomukseen soveltuvista vastikerahoituslaskelmasta, hankerahoituslaskelmasta, talousarviovertailusta sekä lainaosuuslaskelmasta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki