Yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Uusi yleisohje korvaa vuonna 2000 annetun ohjeen. Uudessa ohjeessa on otettu huomioon arvonlisäverolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolakiin ja -asetukseen tehdyt muutokset edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen. Keskeiset muutokset koskevat arvonlisäverolain lisättyjä tositevaatimuksia, uutta kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkastusmenettelyä sekä tavaran ja palvelun omaan käyttöön ottamista koskevia uudistettuja säännöksiä. Yleisohjeen liitteenä esitetään useita arvonlisäveron kirjanpitokäsittelyä havainnollistavia esimerkkejä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki