Yhtiöveron hyvityksen kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yhtiöveron hyvityksen vakiintuneena tulkintana on ollut kirjanpitolautakunnan aikaisemman kirjanpitolain aikana antamien lausuntojen pohjalta se, että yhtiöveron hyvityksessä on kysymys osinkoon liittyvästä tulosta. Yhtiöveron hyvitystulo on tullut merkitä tuloslaskelmaan tuotoksi silloin, kun osingonsaaja on saanut myös osingon. Jos sen sijaan osingonsaaja ei ole saanut yhtiöveron hyvitystuloa, vaan se on mennyt toiselle talousyksikölle, tämä toinen talousyksikkö ei ole saanut tulouttaa yhtiöveron hyvitystä, vaan se on tullut ottaa huomioon ainoastaan tuloverojen määrää koskevassa laskelmassa ja siten tuloveroja tuloslaskelmaan merkittäessä. Jälkimmäinen tilanne on koskenut henkilöyhtiöitä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä.

Lausunnossa 2001/1643 kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin uuden kirjanpitolain tulkintaa yhtiöveron hyvityksen kirjaamiseen silloin, kun kirjanpitovelvollinen saa yhtiöveron hyvityksen kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiön osinkotuloista. Kirjanpitolautakunnan tulkinta oli jo aikaisemman kirjanpitolain aikana otetun kannan mukainen.

Kirjanpitolautakunta katsoi hyvän kirjanpitotavan vastaiseksi menettelyn, jossa kommandiittiyhtiön yhtiömies merkitsisi saamansa yhtiöveron hyvitykset liikevaihtoonsa. Kysyjänä oli merkittävää sijoitustoimintaa harjoittava kirjanpitovelvollinen. Tämänkin kohdalla kirjanpitolautakunta katsoi, että yhtiöveron hyvitykset tuli ottaa huomioon ainoastaan laskennallisena eränä verojen määrää selvitettäessä. Koska yhtiöveron hyvitykset olivat määrältään merkittävät kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen nähden, niistä tuli antaa liitetieto KPL 3:2:ssa säädetyn oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki