Yhteisluvan kirjanpitovelvollisuus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko niin sanottu yhteislupa kirjanpitovelvollinen. Yhteislupaan kuuluu 15 metsästysseuruetta, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Yhdistykset maksavat hirvimaksut yhteisluvalle. Maksut on merkitty yhdistysten kirjanpitoon, muita yhteisluvan tuloja ja menoja yhdistysten kirjanpitoon ei ole ilmoitettu.

Kirjanpitovelvollisuus muodostuu toisaalta oikeushenkilöperiaatteella ja toisaalta liike- tai ammattitoiminnan harjoittamisen nojalla. Oikeushenkilöperiaatteella kirjanpitovelvollisia ovat muun muassa osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja säätiöt.

Hakemuksessa kuvattuja metsästykseen liittyviä lupamenettelyjä ja niiden täytäntöönpanoa varten vapaaehtoisesti sovittu yhteislupa ei näyttäisi harjoittavan liike- tai ammattitoimintaa eikä se ole KPL 1:1.1 §:ssä mainittu oikeushenkilö. Näin ollen yhteisluvalle ei synny kirjanpitovelvollisuutta.

Lupamenettelystä yhteisluvalle aiheutuvien tapahtumien merkitseminen osapuolten kirjanpitoon määräytyy niiden kirjanpitovelvollisuuden mukaisesti. Koska hakemuksessa mainitut osapuolet ovat yhdistyksiä, ne ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitolautakunta suositteli yhteislupajärjestelyn osalta erillisen seurannan pitämistä, jotta kaikki yhteislupaan kohdistuvat liiketapahtumat saadaan luotettavasti kohdistettua järjestelyn osapuolille. – Kirjanpitolautakunnan lausunto koskee vain kirjanpidollisia seikkoja. Kirjanpitolautakunnan toimivaltaan ei kuulu erityislainsäädännön, kuten metsästyslain tai ennakkoperintälain, tulkitseminen ja niistä mahdollisesti seuraava muistiinpanovelvollisuus.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki