CTA Paikka
CTA Paikka

Vapaaehtoisten varausten tekemisedellytykset yleishyödyllisessä yhteisössä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poliisilaitos tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, onko aatteellisella yhdistyksellä oikeus tehdä vapaaehtoisia varauksia. Yhdistyksen verotarkastuskertomuksesta ilmeni, että se oli tehnyt tilinpäätöksessään kaksi suurehkoa vapaaehtoista varausta, toisen konserttiprojektia ja toisen bussiprojektia varten.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että vapaaehtoisen varauksen muodostaminen edellyttää aina verotukseen perustuvaa syytä. Yleishyödyllinen yhteisö ei näin ollen voi tehdä vapaaehtoista varausta, ellei se ole verovelvollinen. Jos yhteisö on verovelvollinen, se voi tehdä ainoastaan sellaisia vapaaehtoisia varauksia, jotka hyväksytään verotuksessa vähennyskelpoisiksi.

Kirjanpitolautakunta totesi lausunnossaan, että lausunnon antohetkellä käytäntö vapaaehtoisten varausten vähentämisestä erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen kohdalla on kirjavaa. Yhtenäistä hyvää kirjanpitotapaa ei ole muodostunut. Kirjanpitolautakunta totesi sen nyt antaman lausunnon tähtäävän ennen kaikkea käytäntöjen yhtenäistämiseen vastaisuudessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki