Valuutanvaihtoa harjoittavan kirjanpitovelvollisen liikevaihdon esittämistapa sekä vaihto- ja rahoitusomaisuuden määrittely

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausunnossa on kysymys valuutanvaihtoa harjoittavan kirjanpitovelvollisen liikevaihdon esittämistavasta sekä vaihto- ja rahoitusomaisuuden määrittelystä. Valuutanvaihtoa harjoittava kirjanpitovelvollinen myi lisäksi sijoituskultaa.

Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei valuutanvaihdossa ole kysymys seteleiden ja kolikoiden myynnistä irtaimina esineinä, vaan rahanvaihtopalvelun myynnistä. Näin ollen setelit ja kolikot ovat rahoitusomaisuutta myös siltä osin, kuin niitä pidetään valuutanvaihtoa varten. Valuutanvaihdon osalta kirjanpitovelvollisen liikevaihto määräytyy myydyn ja ostetun valuutan kurssieron perusteella.

Kirjanpitovelvollisen myytäväksi hankkima kulta kuuluu sen vaihto-omaisuuteen. Siitä saatu myyntitulo esitetään kokonaisuudessaan liikevaihtona (eikä pelkästään kullan myynti- ja ostohinnan välistä erotusta).

Jotta kirjanpitovelvollisen kokonaistoiminnasta saataisiin oikea ja riittävä kuva, kirjanpitolautakunta katsoi tarpeelliseksi, että liitetietona esitetään myydyn ja ostetun valuutan bruttomäärät. Kirjanpitolautakunta kiinnitti huomiota myös kirjanpitolain toimintakertomusta koskeviin määräyksiin (KPL 3:1.5 §). Säännöksessä edellytetään, että kirjanpitovelvollinen arvioi toimintakertomuksessaan merkittäviä riskejään. Kirjanpitolautakunta katsoi, että avoin valuuttapositio on toimintakertomuksessa selostettava riski, jos se on huomattava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki