Välillisen vähemmistöosuuden laskemisesta konsernitilinpäätöksessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa välillisen vähemmistöosuuden laskemisesta konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Hakija kysyi, saako välillinen vähemmistö osuuden jälkimmäisen tytäryhtiön osakepääomasta, vaikkei se ole suoraan sijoittanut tähän yhtiöön. Tilannetta hakija kuvasi esimerkillä: A Oy (omistus 80 %) ja vähemmistö (omistus 20 %) perustavat yhtiön B Oy maksamalla yhteensä 100 rahayksikköä (A 80 ja vähemmistö 20). Tämän jälkeen B Oy perustaa 100 %:sti omistamansa C Oy:n. C Oy puolestaan perustaa 100 %:sti omistamansa D Oy:n. A Oy:n ja vähemmistön B Oy:öön sijoittama 100 kulkee ketjussa alaspäin aina yhtiölle D saakka. Hakija katsoi, että suora vähemmistö yhtiössä B on 20 ja yhtiöissä C ja D välillinen vähemmistö 20 kummassakin. Näin ollen vähemmistön arvo konsernitaseessa transaktion jälkeen olisi 60.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että esimerkin omistusketjussa vähemmistöosuuden erottamista tulee tarkastella sen konsernin tasolla, jonka B tytäryrityksineen muodostaa. Vähemmistön osuus ei tällöin laskennallisesti kasva, vaan se on yhtiön B vähemmistöomistuksen mukainen 20 %.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki