Vakuutusalan toimialakohtainen poikkeuslupa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi vakuutusomistusyhteisöille ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöille poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain ja valtiovarainministeriön säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevan asetuksen kahdesta tunnusluvusta. Mainitut yhteisöt saavat jättää esittämättä bruttoinvestointeja sekä tutkimus- ja kehitysmenoja koskevat liitetiedot, ellei tiedoilla ole merkitystä oikean ja riittävän tiedon saamiseksi yhteisön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki