Vahingonkorvauksen käsittely asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa

16.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa vahingonkorvauksen käsittelystä asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa. Kun asunto-osakeyhtiö oli valmistunut ja asukkaat muuttaneet asuntoihin, yhtiön rakennuksissa havaittiin olennaisia rakennusvirheitä. Virheistä reklamoitiin rakennuttajalle. Rakennuttaja ei kuitenkaan tehnyt korjaustöitä, vaan sekä rakennuttaja että rakentaja asetettiin konkurssiin. Asunto-osakeyhtiö haki konkurssipesältä oikeusteitse korvausta ja käräjäoikeus velvoittikin rakentajan ja rakennuttajan yhteisvastuullisesti maksamaan hakijalle urakkasopimuksen perusteella vahingonkorvausta. Vahingonkorvaussumma saatiin rakennusaikaisesta vakuudesta. Käräjäoikeuden tuomio oli lainvoimainen.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että esillä olevassa tapauksessa asunto-osakeyhtiön saama vahingonkorvaus voidaan rinnastaa rakennuksen hankintamenosta saatuun alennukseen. Näin ollen se voidaan vähentää rakennuksen hankintamenosta, jolloin korvaus alentaa poistopohjaa. Jos asunto-osakeyhtiö käyttää korvaussumman tai osan siitä rakennusvirheiden korjaamiseen, peruskorjausluonteiset olennaiset menot merkitään rakennuksen menojäännöksen lisäykseksi. Vähäiset tai vuosikorjausluonteiset menot vähennetään vuosikuluina.

Asunto-osakeyhtiön on liitetiedoissaan kuvattava saadun korvauksen kirjanpitokäsittelyä ja selostettava sen käyttöä. Olennaiset aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat hankintamenon oikaisut on myös selostettava liitetiedoissa. Vahingonkorvauksen vaatimisesta ja oikeudenkäynnistä aiheutuneet asiantuntijapalkkiot ja muut kulut vähennetään suoriteperusteisesti syntymistilikautenaan vuosikuluina.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki