Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen (2021/2012)

18.5.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen (2021/2012)
Hakijan ongelmana on konsernitilinpäätöksen laatiminen tilanteessa, jossa emo laatii konsernitilinpäätöksen kansallisen lainsäädäntömme (FAS) mukaan, mutta siihen yhdisteltävän tyttären tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. Lausunnon pyytäjä ehdottaa kahta vaihtoehtoa tytäryhtiön tilinpäätöksen yhdistelyyn, ensinnä sellaisenaan tai toisena vaihtoehtona soveltaen pääomaosuusmenetelmää.

Lausunnossaan Kila toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa myöntää poikkeuksia konsernitilinpäätöksen laatimista koskeviin säännöksiin ja että kirjanpitovelvollinen itse aina viime kädessä vastaa tekemistään tilinpäätösratkaisuista.

Kilalla ei sinällään ole huomauttamista tytäryrityksen IFRS-konsernitilinpäätöksen tietojen hyödyntämiseen emoyrityksen FAS-konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Ratkaisun noudatettavasta menettelystä tekee kirjanpitovelvollinen ja tilinpäätöksen allekirjoittajilla on vastuu siitä, että tilinpäätökseltä edellytettävä oikean ja riittävän kuvan vaatimus täyttyy.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki