Tuottojen jaksottaminen vakuutusvälitystoiminnassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausuntoa kirjanpitolautakunnalta haki kiinteistövakuutusten välittämiseen erikoistunut osakeyhtiömuotoinen vakuutusmeklaritoimisto. Sen toimi asiakkaan edunvalvojana vakuutusasioissa. Vakuutusmeklari solmi asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon mukaisesti vakuutussopimuksia sekä muutti ja irtisanoi niitä asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että vakuutusmeklarin palkkio tuli tulouttaa suoriteperusteen mukaisesti. Kirjausperuste syntyi, kun meklari oli tehnyt toimeksiannon mukaiset toimenpiteet. Näin suoriteperusteisuutta tulee lautakunnan mukaan tulkita silloinkin, kun palkkio määräytyi prosentteina vasta seuraavan tilikauden aikana suoritettavasta vakuutusmaksusta. Kirjanpitolautakunta katsoi myös, että jos toimeksiannosta aiheutuu vakuutusmeklarille menoja seuraavan tilikauden aikana, ne tulee kirjata vuosikuluksi asianomaiselle tilikaudelle.

Puheena olevien liikemenojen varalta ei ole mahdollista muodostaa pakollista varausta niitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunta katsoi, että näitä menoja vastaava tulo on yleensä kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla todennäköinen, eivätkä kirjanpitolaissa säädetyt pakollisen varauksen edellytykset täyty (ks. KPL 5:14 §).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki