Tuloverojen kirjaaminen yksityisliikkeessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta katsoi, että yksityisliikkeen tuloslaskelmaan on merkittävä tuloverot. Yksityisliikettä harjoittava on KPL 1:1 §:n mukaisesti kirjanpitovelvollinen tästä toiminnastaan. Näin yksityisliikkeen tuloslaskelmaan tulevat kaikki tämän toiminnan eli liikkeenharjoittamisen varat ja velat, tulot ja menot, myös verot.

Koska yksityishenkilön veroasteikko on valtion tuloverotuksessa ansiotulojen osalta progressiivinen, ehdottoman tarkkaa verojen määrää ei tuloslaskelmaan ole mahdollista merkitä. Verot merkitään tällöin olennaisuuden periaatteella mahdollisimman oikeaan arvioon nojautuen. – Sopiva laskentaperuste mielestäni on esimerkiksi henkilön keskimääräinen ansiotulon veroaste. Tätä perustetta käytettäessä lasketaan ensin, mikä on liiketulon osuus liikkeenharjoittajan veronalaisista ansiotuloista. Sama osuus liikkeenharjoittajan ansiotulosta menevän veron määrästä merkitään yksityisliikkeen tuloslaskelmaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki