Toimialakohtainen poikkeuslupa valtio-varainministeriön asetuksesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Vakuutusvalvontavirasto haki poikkeuslupaa arvopaperimarkkinalain ja arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevan asetuksen määräyksistä. Hakemuksessa yksilöidyt tiedot ja tunnusluvut eivät hakijan mukaan kaikilta osin sovellu vakuutusalaa harjoittaville kirjanpitovelvollisille niiden erityisluonteesta johtuen.

Kirjanpitolautakunta myönsi poikkeusluvan. Ehtona oli, että vakuutusalallakin toimiva kirjanpitovelvollinen ilmoittaa bruttoinvestointinsa sekä tutkimus- ja kehitysmenonsa liitetietoinaan, jos nämä tiedot ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi sen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki