Tilintarkastusmeno-jen jaksottaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lähtökohtana tilintarkastusmenon jaksottamisessa on suoriteperuste. Sen mukaan suorite on vastaanotettu sitten, kun työ kokonaisuudessaan on vastaanotettu. Vuositilintarkastuksen osalta kulun vähentämisajankohta on lähtökohtaisesti tilintarkastuskertomuksen valmistumisajankohta.

Tilintarkastusalalla vakiintuneen käytännön mukaisesti usein menetellään myös niin, että tilintarkastusmenoja kohdistetaan kuluksi jo sille tilikaudelle, jonka kuluessa tilintarkastustyötä suoritetaan. Tämä tapa on myös IAS-suositusten mukainen. Kirjanpitolautakunta katsoi, että myös tämä vaihtoehtoinen jaksotustapa on hyvän kirjanpitotavan mukainen. Sen soveltamisen edellytykseksi lautakunta kuitenkin mainitsi, että jaksotettavien tilintarkastusmenojen määrän tulee olla olennainen ja suoriteperusteisen kertymänsä osalta riittävän luotettavasti arvioitavissa. — Lausunnon perusteella pk-yritysten kohdalla suorituksena voidaan pitää tilintarkastusmenojen kohdistamista sille tilikaudelle, jonka aikana tilintarkastuskertomus on annettu.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki