Tilinpäätöksen laatimisajan pidentäminen, poikkeuslupa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalla on mahdollisuus myöntää perustellusta syystä poikkeuslupa tilinpäätöksen valmistumisajankohdasta. Edellytyksenä on, että lupa anotaan niin aikaisessa vaiheessa, että se ehditään käsitellä ennen kuin tilinpäätös on jo myöhässä.

Lausunnossa 2001/1645 lupaa haettiin golftoimintaa harjoittavan yhtiön erityisen kirjanpidon, talouden ja hallinnon tarkastuksen toteuttamiseksi. Hakijan mukaan luotettavaa tilinpäätöstä ei ole mahdollista laatia ennen kuin mainittu selvitystyö on saatu valmiiksi.

Hakemuksessa 2001/1649 poikkeuslupaa haettiin sillä perusteella, ettei tarvittavaa määrää yhtiön hallituksen jäseniä ole mahdollista saada kokoon kirjanpitolain määräämässä ajassa.
Kirjanpitolautakunta myönsi molemmat poikkeusluvat. Poikkeusluvan saaneiden yhtiöiden tuli ottaa huomioon osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta, tilintarkastusta ja tilinpäätöksen nähtävillä oloa koskevat määräajat. Näiden määräaikojen huomioon ottaminen oli edellytyksenä poikkeuslupien soveltamiselle.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki