Tilinpäätöksen laatimisajan pidentäminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin yhden kuukauden lisäaikaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Lupa voidaan myöntää perustellusta syystä. Perusteluna hakija totesi, että yhtiö oli teettänyt tilintarkastusyhteisöllä erityistarkastuksen. Tarkastuksen perusteella todettiin, että kirjanpidossa oli paljon epäselvyyksiä. Kirjanpitoa ei hakijan mukaan ole mahdollista saada oikaistuksi tilinpäätökselle kirjanpitolaissa säädetyssä määräajassa. Kirjanpitolautakunta katsoi hakijan esittämän syyn riittävän poikkeusluvan myöntämiseen, haettu lisäaika myönnettiin.

Lisäksi kirjanpitolautakunta totesi, että poikkeusluvan soveltamisen edellytyksenä on eräiden yleisten edellytysten täyttyminen. Varsinainen yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätösasiakirjat on pidettävä nähtävillä vähintään viikkoa ennen yhtiökokousta. Tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksessä saattaa olla määräyksiä tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta sekä näiden lakia tiukemmista määräajoista. Poikkeusluvan soveltamisen edellytyksenä on, että yleiset määräykset täyttyvät; näistä määräajoista kirjanpitolautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää poikkeuslupaa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki