Tilinpäätöksen allekirjoittaminen KILA 2015/1943

7.12.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, voiko osakeyhtiön hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen kokousta pitämättä ja laatimatta allekirjoittamisesta hallituksen pöytäkirjaa. Hakija kertoi toimivansa KHT-tilintarkastajana pienyritysten parissa. Hakijan mukaan tilitoimistossa laaditaan yleensä pöytäkirja valmiiksi, jonka hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja allekirjoittavat tavallisesti kukin ajallaan tilinpäätöksen allekirjoittamisen yhteydessä; toisinaan pöytäkirjaa ei laadita lainkaan, tilinpäätös vain allekirjoitetaan.

Kirjanpitolautakunta totesi, että osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Lisäksi osakeyhtiölaissa säädetään, että jos päätös tehdään pitämättä kokousta, se on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä kuten hallituksen kokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että kirjanpitolain näkökulmasta allekirjoittamalla tilinpäätöksen hallitus hyväksyy sen. Kirjanpitolaki mahdollistaa myös, että tilinpäätökseen voi kirjata eriävän mielipiteen. Kirjanpitolaissa ei edellytetä, että allekirjoitusta varten tulisi pitää erillinen kokous ja tehdä tilinpäätöksen allekirjoittamisesta erillinen päätös. Päätösvaltaisen hallituksen allekirjoitukset ovat riittävä osoitus tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki