Tilikauden päättymispäivän vuosittainen vaihtaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko suomalaisen osakeyhtiön, joka on ulkomaisen yhtiön tytäryhtiö, seuraava yhtiöjärjestyksen määräys kirjanpitolain mukainen: ”Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina”. Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin myös, rajoittaako kirjanpitolaki tilikausien muuttamista kesken tilikauden.

Ehdotettu yhtiöjärjestyksen määräys johtaa siihen, että tilikausi alkaisi ja päättyisi vuosittain eri ajankohtina. Tilikaudet eivät olisi 12 kuukauden pituisia. Kirjanpitolautakunta katsoi, että ehdotettu yhtiöjärjestyksen määräys on näin kirjanpitolain vastainen (KPL 1:4.1 §).

Tilikauden muuttaminen on rajoitettu poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten KPL 1:4.1 §:ssä mainittuun toiminnan aloittamiseen ja lopettamiseen. Muita tilikauden muuttamiseen oikeuttavia poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi yrityksen omistussuhteiden ja siitä johtuvan raportointisyklin muuttaminen esimerkiksi uuden emoyhtiön tilikausirytmistä johtuen. Hyvän kirjanpitotavan ja näin ollen myös kirjanpitolain vastaista on tilinpäätösajankohdan tilikausittain tapahtuva säännöllinen muuttaminen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki