Tilaajan omistamien investointihyödykkeiden kirjanpitokäsittely

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija tekee alihankintatyönä ulkomaiselle tilaajalleen useita vuosia kestävän avaruuspeilin hionnan. Tilauksen toteuttamista varten hakija on hankkinut vuokramaalle työtilarakennuksen sekä erikoiskoneita ja -laitteita. Tilaaja maksaa hakijalle sekä rakennuksen että koneiden hankintamenot osana sovittua yhden miljoonan euron suuruista kauppahintaa.

Tilaaja on pidättänyt itselleen omistusoikeuden puheena oleviin kauppahintaan sisältyviin rakennukseen sekä koneisiin ja laitteisiin. Kun peili on valmis, tilaaja voi määrätä alihankkijansa (hakijan) myymään tilaajan lukuun tilaajan maksamat hinnaltaan yli 10 000 euron edellä mainitut hyödykkeet. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi määrätä, että alihankkija lähettää tällaiset hyödykkeet tilaajalle tai pitää niitä hallussaan mahdollisten erikseen tilattavien ja sovittavien varaosapeilien hiontatyötä varten.

Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei hakija saa esittää taseessaan varoina sellaista varallisuutta, johon sisältyy omistuksenpidätysehto. Kun hakija saa tilaajalta varoja puheena olevien hyödykkeiden hankkimista varten, hakijan tulee tehdä kirjaus per Rahatili an Muut velat. Kun hakija käyttää nämä varat hionnassa tarvittavien hyödykkeiden ostamiseen, tehdään vastakkainen kirjaus (per Muut velat an Rahatilit). Hakijan omaan omistukseensa hankkimat investointihyödykkeet merkitään pysyvien vastaavien ryhmään Aineelliset hyödykkeet.

Kun hakija saa tilaajalta varoja omistukseensa jäävien hyödykkeiden hankintaa varten, vastaanotettujen varojen vastakirjaus voidaan tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Jos korvaus hyödykkeistä sisältyy kiinteästi varsinaisen työsuorituksen kauppahintaan, korvaus puheena olevista hyödykkeistä merkitään osaksi hakijan liikevaihtoa. Muussa tapauksessa varat kirjataan menonsiirtona hyödykkeiden hankintamenon vähennykseksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki