Taseen ostovelkatilille sisällytettävät erät

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin ostovelka- ja siirtovelkatilille sisällytettäviä eriä. Hakija kertoi, että oli merkinnyt siirtovelkatilille maksamattomat sähkö-, puhelin- ja postilaskut. Kirjanpitolautakunta katsoi, että koska puheena olevista eristä oli saatu ulkopuolinen lasku, niitä ei ole mahdollista esittää siirtovelkoina. Siirtoveloille on tunnusomaista, että kirjanpitovelvollinen suorittaa laskelmia niiden määrän selvittämiseksi, ulkopuolista laskua ei saada (ks. myös KILA 1999/1569).

Ostovelkoihin luetaan kirjanpitolautakunnan mukaan kaikki käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä ulkopuolisten palveluiden hankkimiseen liittyvät velat. Siirtovelkoihin luetaan sellaiset tuotannontekijähankintoihin liittyvät velkaerät, jotka ovat laskennallisia, kuten palkkaerät ja vielä laskuttamattomat, ulkopuolisiin hankintoihin liittyvät erät. Kirjanpitolautakunta katsoi hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi myös käytännön, jossa osto- ja siirtovelkojen erottelu nojautuu kirjanpitovelvollisen noudattamaan reskontrakäytäntöön. Kunhan reskontraa käytetään tavanomaisesti, ostovelkoina voidaan käsitellä sellaiset tuotannontekijähankintoihin liittyvät velkaerät, joille kirjanpitovelvollinen on avannut oman reskontratilin. Esillä olevat maksamattomat sähkö-, puhelin- ja postilaskut esitetään tuotannontekijäostoista johtuvina erässä Ostovelat.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki