Sisältöpainotteisuuden tulkinta autorahoitustoiminnassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausunnonhakija kertoi harjoittavansa autorahoitustoimintaa. Se myönsi lainaa kuluttajille ja autoliikkeille niiden omistamia autoja ja moottoripyöriä vastaan. Tämä toiminta tapahtui niin, että rahoituksen saaja myi ajoneuvon hakijalle ja osti sen välittömästi takaisin osamaksusopimuksella. Kauppa toteutettiin siksi, että henkilöautoja ja moottoripyöriä ei voida Suomen lainsäädännön mukaan tehokkaasti pantata ilman, että pantti samalla luovutetaan pantin haltijalle. Omistusoikeus sen sijaan toteutti tehokkaan vakuuden vaatimukset. Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa siitä, tuleeko sen kirjata ajoneuvon hankinta ostoksi ja myynti osamaksusopimuksella liikevaihtoon vai tulisiko kirjanpitolakiin sisältyvän sisältöpainotteisuuden periaatteen nojalla liiketoimet tulkita rahoitusjärjestelyksi, velaksi ja saamiseksi.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että kysyttyyn tapaukseen liittyi erityispiirteitä, jotka viittasivat liiketoimien perustana olevan vakuusjärjestelytarpeen. Tähän viittasivat ajoneuvojen peräkkäiset ostot ja edelleenmyynnit. Kuvauksesta saattoi kuitenkin päätellä, etteivät mainitut ostot ja myynnit olleet näennäisiä oikeustoimia, vaan niissä ajoneuvojen omistusoikeus todella siirtyi osapuolten välillä. Koska ei ollut kysymys valeoikeustoimesta, liiketapahtuman oikeudellista muotoa ei kirjanpitolautakunnan mukaan ole mahdollista sivuuttaa. Kuvattuja liiketoimia tulee käsitellä hakijan kirjanpidossa ostoina ja myynteinä.

Edelleen hakija tiedusteli, voiko se soveltaa liiketoiminnassaan luottolaitosten tuloslaskelmakaavaa. Kirjanpitolautakunta vastasi, että oikeus on sidoksissa siihen, sovelletaanko hakijaan luottolaitostoiminnasta annettua lakia (121/2007). Kirjanpitolautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää poikkeusta luottolaitosten tuloslaskelmakaavan soveltamiseen viitatun lain ulkopuolisiin kirjanpitovelvollisiin.

Jos hakija katsoo, ettei ajoneuvojen käsittely niiden oikeudellisen luonteen mukaisesti ostoina ja myynteinä anna oikeaa ja riittävää kuvaa sen tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, asiasta tulee antaa tarpeelliset lisätiedot liitetietoina. Liite­tietoihin voidaan sisällyttää pro forma -laskelmia oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki