Sähköliittymismaksujen kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausunnossa otettiin kantaa sähköyhtiön kirjanpitoon: miten saatuja liittymismaksuja tuli käsitellä tilinpäätöksessä.

Jos liittymismaksut ovat liittyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan siirto- ja palautuskelpoisia, ne esitetään sähköyhtiön taseessa vieraana pääomana erässä Muut velat. Kirjanpitolautakunta suosittelee, että tase-erän nimike muutetaan nimeksi Liittymismaksut ja muut velat. Liittymismaksujen poikkeuksellisen luonteen (velkaa erääntyy vain irtisanottaessa) vuoksi kirjanpitolautakunta katsoi tarpeelliseksi, että liittymismaksut esitetään erillisenä eränä joko taseessa tai liitetietona.

Jos liittymismaksuja ei ehtojen mukaan lainkaan palauteta, vaikka ne olisivatkin siirtokelpoisia, ne tulee merkitä tilinpäätöksessä tuotoksi. Liittymismaksu tuloutetaan siinä vaiheessa, kun liittymissopimus on tullut voimaan ja johtanut sähkötoimitusten aloittamiseen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki