Säätiön poikkeuslupahakemus konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta

10.5.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Emosäätiö pyysi kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. 

Kirjanpitolautakunta totesi toimivaltansa poikkeuslupien myöntämiseen rajoittuvan seuraaviin seikkoihin: tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisaika sekä konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien suomalaisten tytäryritysten samatilikautisuusvaatimus. Kirjanpitolain nojalla kirjanpitolautakunnalla ei näin ollen ole toimivaltaa myöntää poikkeusta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta.

Säätiölain mukaan kirjanpitolautakunta voi antaa ohjeita ja lausuntoja säätiölain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten soveltamisesta. Kirjanpitolautakunnalla ei sen sijaan ole myöskään säätiölain nojalla toimivaltaa antaa poikkeuslupaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. Säätiön itsensä tulee harkita, onko sillä perustellut edellytykset jättää konsernitilinpäätös laatimatta säätiölain 5:4.2 §:n nojalla. 

Kirjanpitolautakunta totesi vielä, että se on antanut omaehtoisen lausunnon KILA 1945/2015 säätiölain kirjanpito-oikeudellisista erityiskysymyksistä (KILA 2015/1945). Konsernitilinpäätöksen laatimatta jättämisen edellytyksiä käsitellään lausunnon osioissa 2. Konsernitilinpäätöksen laatiminen on pääsääntö, josta poikkeamiselle kirjanpitovelvollisen on esitettävä selkeät syyt. Kirjanpitolautakunta katsoi myös, ettei kirjanpitovelvollisen hakemuksen johdosta ole tarpeen muuttaa 7.11.2006 annettua yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki