Rakentamiseen ja peruskorjauksiin liittyvien erien käsittely elinkaarimallia käytettäessä

16.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kaupunki haki kirjanpitolautakunnalta lausuntoa rakentamiseen ja peruskorjauksiin liittyvien erien käsittelystä elinkaarimallia käytettäessä. Lausunnon tarkoittamassa tilanteessa palveluntuottajana toimiva projektiyhtiö rakentaisi sairaalan ja seniorikeskuksen sekä ylläpitäisi sitä sopimuskauden ajan. Sopimuskausi olisi 30 vuotta, josta rakentamisajan osuus olisi kolme vuotta ja ylläpitojakso 27 vuotta. Kunta maksaisi ylläpitojakson ajan projektiyhtiölle kokonaispalvelumaksua.

Kirjanpitolautakunta katsoi aikaisempien lausuntojensa (KILA 2004/1734 ja KILA 2005/1764) mukaisesti, että projektiyhtiö voi käsitellä sairaalan rakentamismenoja pysyvinä vastaavina aineettomien hyödykkeiden erässä Muut pitkävaikutteiset menot. Myös peruskorjaustyyppiset erät voidaan sisällyttää mainittuun tase-erään. Vuosikorjaukset on vähennettävä vuosikuluina. Muut pitkävaikutteiset menot on vähennettävä KPL 5:11:ssä säädetyn ehdottoman 20 vuoden enimmäispoistoajan kuluessa. Silläkään perusteella, että kunnan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla tuloja saadaan tosiasiassa 27 vuoden ajan, poistoaikaa ei ole mahdollista pidentää 20 vuodesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki