Rahoitusvälineiden käyvän arvon muutoksen merkitseminen käyvän arvon rahastoon

16.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Säätiö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa KPL 5:2a §:n mukaisesta arvopapereiden käyvän arvon arvostamisesta vaihtuviin vastaaviin kuuluvien rahoitusarvopapereiden osalta. Lausuntoa pyydettiin erityisesti siitä, voidaanko käyvän arvon muutos merkitä taseen omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon.

Kirjanpitolautakunta rajasi lausuntonsa koskemaan vain kirjanpitolain soveltamista. Lautakunta vastasi, että KPL 5:2a §:n mukainen käyvän arvon arvostamisen soveltaminen rahoitusarvopapereihin on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Arvon muutos tulee lähtökohtaisesti esittää tuloslaskelmassa. Tästä tulee poiketa muun muassa silloin, kun rahoitusvälineitä ei ole hankittu kaupankäyntitarkoitukseen. Silloin kun käyvän arvon muutosta ei merkitä tuloslaskelmaan, vaan taseen omaan pääomaan, kirjanpitovelvollisen tulee huolellisesti harkita ja dokumentoida kirjanpitoonsa pääsäännöstä poikkeamisen perusteet. Kirjanpitolautakunta katsoi, että hakijasäätiön kohdalla sen omaisuusmassasta voidaan perustellusti rajata kaupankäyntisalkun ulkopuolelle omaisuuserät, joiden pitämiseen on muu tarkoitus kuin aktiivinen pyrkimys tuoton saavuttamiseen; tällainen tarkoitus voi perustua säädekirjaan tai muuhun erityiseen syyhyn.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki