CTA Paikka
CTA Paikka

Rahoitustarkastuksen standardiluonnos luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta kiinnitti lausunnossaan huomiotaan siihen, että luottolaitostenkin tulee noudattaa kirjanpitolain yleistä periaatetta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen erillisyydestä. Näin ollen lainsäädännössä olevia määräyksiä esimerkiksi toimintakertomuksen sisällöstä ei voida Rahoitustarkastuksen standardin nojalla jättää esittämättä toimintakertomuksessa ja siirtää niiden esittämistä tilinpäätökseen.

Lisäksi kirjanpitolautakunta huomautti, että standardiluonnoksen viittauksissa kirjanpitolautakunnan yleisohjeisiin ja IAS/IFRS-standardeihin tulee selkeästi todeta, mitä kohtia luottolaitosten tulee noudattaa ja miltä osin noudattamista ei edellytetä. Tavoiteltavaksi yleisperiaatteeksi kirjanpitolautakunta totesi, että tilinpäätösten yleisen vertailtavuuden kannalta kirjanpidollista erityissääntelyä tulisi soveltaa harkiten ja mahdollisuuksien mukaan välttää poikkeavien kirjanpitokäytäntöjen luomista eri kirjanpitovelvollisten ryhmille.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki