Pysyvien vastaavien sijoitusten arvonkorotukset

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin arvonkorotuksen tekemismahdollisuutta tilanteessa, jossa osa yhtiön omistamista sijoitusluontoisista osakkeista oli myyty tilikauden jälkeen, mutta ennen tilinpäätöksen valmistumista.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että tilinpäätöstä laadittaessa tiedossa oleva osakkeiden myynti merkitsee, että näiden osalta tiedetään loppuun saakka osakkeiden arvo osakkeet myyneelle kirjanpitovelvolliselle. Jos tämä arvo on olennaisesti hankintamenoa suurempi, täyttyvät olennaisuuden ja pysyvyyden vaatimukset.

Kirjanpitolautakunta huomautti, että yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu johdonmukaisuus tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja menetelmien soveltamisesta. Osittainen arvonkorotus saman laatuisiin hyödykkeisiin merkitsee hyödykelajin osittaista erillisarvostamista. Tällainen ei ole hyvän kirjanpitotavan eikä näin ollen myöskään kirjanpitolain mukaista, ellei erillisarvostamiselle ole objektiivista perustetta. Kirjanpitolautakunta katsoi, että nyt esillä olevassa tapauksessa erillisarvostamiseen oli objektiivinen peruste, kun vain osa osakkeista oli realisoitu. Näin vain osan arvo oli suojattu omistusajan loppuun saakka. Arvonkorotusta pidettiin näin hyvän kirjanpitotavan mukaisena.

Arvonkorotusmahdollisuus on säädetty kirjanpitolakiin oikean ja riittävän kuvan antamiseksi, ei esimerkiksi selvitystilatilannetta osoittavan taseaseman muodostamisen estämiseksi. Näin ollen ei ole riittävää, että samalajisista hyödykkeistä vain osan arvoa korotetaan, jos samoilla edellytyksillä voitaisiin korottaa muunkin samanlajisen omaisuuden (esim. arvopapereiden tai tonttien) arvoa. Oikean ja riittävän kuvan antaminen edellyttää johdonmukaisuutta tämän kaltaisissa menettelytavoissa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki