Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen valtiovarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatimisesta. Asetuksella korvattiin aiemmin annettu valtiovarainministeriön päätös. Uusi yleisohje puolestaan korvasi puheena olevasta päätöksestä annetun yleisohjeen.

Yksittäisiä tietoja, tunnuslukuja tms. seikkoja koskevat muutokset ovat vähäisiä aiempaan yleisohjeeseen nähden. Tärkeimmät muutokset johtuvat uudesta osuuskuntalaista. Samat säännökset, jotka koskevat osakeyhtiön osaketta ja siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia, koskevat nyt myös osuuskunnan osuutta ja siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia.

Silloinkaan kun yritykset soveltavat IAS/IFRS-standardeja, tiedonantovelvollisuus ei rajoitu pelkästään niihin tietoihin, joita standardit edellyttävät ilmoitettavaksi. Lisäksi on annettava valtiovarainministeriön asetuksessa ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa määrätyt ja käsitellyt tiedot. Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa IAS/IFRS-standardeja, jos tilinpäätöskin laaditaan näiden standardien mukaisesti. IAS-tilinpäätöksessä voidaan antaa sellaisia lisätietoja, joita IAS-standardi ei edellytä; IAS-tiedon kanssa ristiriidassa olevia tietoja ei IAS-tilinpäätökseen kuitenkaan ole lupa liittää.

Seuraavassa todetaan joitakin yleisohjeessa annettuja tunnuslukujen laskentaohjeita. On luultavaa, että ohjeen kanssa yhdenmukaiset laskentakäytännöt vakiintuvat käyttöön yrityksiä analysoitaessa. Pääomalainaa käsitellään tunnusluvuissa velkana. Tilinpäätössiirtojen kertymä jaetaan tunnuslukuja laskettaessa omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Pakollisia varauksia käsitellään tunnusluvuissa vieraana pääomana.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki