Poistot ilman poistosuunnitelmaa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, voiko yhdistys sisällyttää kaikki pysyvien vastaavien hankintansa tilikauden tuloslaskelmassa vähennettäviin kuluihin, vai tulisiko tilikauden toimintakuluihin sisällyttää vain poistot sekä mitä tarkoittaa käytännössä yhdistyksen mahdollisuus vähentää pysyvien vastaavien hankintameno ilman ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Kirjanpitolautakunta lausui, että KPL 5:12.2 §:ssä säädetty yhdistyksiä koskeva mahdollisuus poistojen vähentämisestä ilman etukäteen laadittua poistosuunnitelmaa koskee vain poistoja, ei pysyvien vastaavien aktivoimista. KPL 5:5 §:ssä on säädetty pysyviin vastaaviin sisältyvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenon aktivointivelvollisuus sekä velvollisuus suunnitelman mukaisten poistojen vähentämisestä. Yhdistyksiä koskeva huojennus liittyy ainoastaan jälkimmäiseen.

Kirjanpitolautakunta vastasi, ettei yhdistyksellä lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintamenon vähentämiseen vuosikuluna. Aktivointivelvollisuudesta voidaan poiketa lähtökohtaisesti vain kahdessa tapauksessa: kirjattaessa pysyvien vastaavien hankintaan saatu avustus nettoperiaatteella (vähentämällä avustus pysyvien vastaavien hankintamenosta) sekä lyhyen taloudellisen pitoajan hyödykkeiden hankintamenon vähentämisessä vuosikuluna hyvään kirjanpitotapaan ja yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvia olennaisuuden ja varovaisuuden periaatteita noudattaen.

Silloinkin, kun poistot vähennetään ilman ennalta laadittua suunnitelmaa, on pidettävä huoli siitä, ettei taseeseen synny yliaktiivoja. Poistot on tehtävä hyödykkeen teknistaloudellisena käyttöaikana, sitä ei mikään kirjanpitovelvollisten ryhmä saa ylittää. Jos taseen vastaavissa havaitaan olevan yliarvostusta, yhdistyksenkin on vähennettävä yliarvostus joko poistona tai poikkeustilanteessa arvonalennuksena. Lisäksi kirjanpitolain 5 luvun pakottavia säännöksiä enimmäispoistoajoista on noudatettava myös yhdistyksissä; enimmäispoistoajat koskevat aineettomien hyödykkeiden vähentämistä.

Vaikkei yhdistykseltä edellytetäkään ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, kirjanpitolautakunta pitää kuitenkin suositeltavana, että nämäkin noudattaisivat poistoja vähentäessään jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta. Nimenomainen pakko kuitenkin koskee vain edellä sanottuja vaatimuksia aktivoimisesta, yliaktiivojen estämisestä ja enimmäispoistoaikojen noudattamisesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki