Poikkeuslupahakemus konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija oli suomalainen osakeyhtiö, jonka omisti ruotsalainen emoyhtiö. Hakijalla itsellään oli suomalainen tytäryhtiö. Hakijan tarkoituksena oli jakaa osinkoa ruotsalaiselle emolleen. Se pyysi poikkeuslupaa konsernitilinpäätöksen laatimisesta, koska kysymyksessä on alakonserni, jonka ainoa ruotsalainen osakkeenomistaja sisällyttää omaan konsernitilinpäätökseensä. Ruotsalainen emo katsoi tämän vuoksi ja erityisesti konsernitilinpäätöksen laatimisesta aiheutuvien kustannusten takia suomalaisen alakonsernin konsernitilinpäätöksen laatimisen tarpeettomaksi.

Kirjanpitolautakunta ei ottanut poikkeuslupa-anomusta käsiteltäväkseen, koska se ei ollut asiassa toimivaltainen. Osakeyhtiölain mukaan konsernitilinpäätös on laadittava aina, kun tehdään osingonjakamista koskeva päätös. Alakonsernin emoyhtiö ei muodosta tästä poikkeusta. Kirjanpitolautakunnalla ei ole valtuutta antaa poikkeuslupia osingonjaon edellytyksistä, kuten sen edellytyksenä olevasta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki