Poikkeuslupa tositteiden säilyttämiseen Intiassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeusluvan tositteiden säilyttämiseksi tilapäisesti muualla kuin Suomessa tai muussa OECD-valtiossa. Siltä haettiin poikkeuslupaa alkuperäistositteiden säilyttämiseksi Intiassa. Intian veroviranomaiset vaativat näin siellä säilyttämistä sikäläisen verolainsäädännön nojalla. Suomeen aiottiin toimittaa valokopiot alkuperäisistä Intiassa säilytettävistä tositteista.

Kirjanpitolautakunta myönsi poikkeusluvan viideksi vuodeksi alkuperäistositteiden säilyttämiseen tilapäisesti (=asianomaisen tilikauden ajan) Intiassa. Tämän jälkeen tositteet tulee toimittaa Suomeen. Kun alkuperäiset tositteet ovat Intiassa, niiden oikeaksi todistetut jäljennökset on toimitettava Suomeen. Tositteiden säilyttämisessä ulkomailla on kaikilta osin noudatettava KTM:n päätöstä 49/1998.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki