Poikkeuslupa tositeaineiston säilyttämiseen Kiinassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalaisella osakeyhtiöllä oli sivukonttori Shanghaissa. Konttori oli verovelvollinen Kiinassa. Sikäläisen verolainsäädännön mukaan sen tuli säilyttää alkuperäiset kirjanpidon tositteet Kiinassa. Tästä syystä yhtiö haki kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa KPL 2:19.1 §:n määräyksistä alkuperäisten tositteiden ja niihin perustuvien kirjanpitokirjojen sekä muun aineiston säilyttämiseen Kiinassa. Suomessa kirjanpidon tositteina käytettäisiin Kiinassa säilytettävien alkuperäistositteiden valokopioita.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 49/1998 määrätään: ”Jos ulkomaisen sijaintivaltion laki kieltää alkuperäisen tositteen viemisen maasta, tositteesta on laadittava oikeaksi todistettu jäljennös, johon sovelletaan, mitä alkuperäisestä tositteesta säädetään.”

Kirjanpitolautakunta myönsi anotun poikkeusluvan. Kirjanpitovelvollinen saa säilyttää edellä sanotun kirjanpitoaineiston asianomaisen tilikauden aikana Kiinassa. Aineisto tulee toimittaa Suomeen KPL 3:6 §:n mukaisena tilinpäätöksen laatimisaikana. Siltä osin kuin alkuperäistä aineistoa säilytetään Kiinassa, Suomeen tulee toimittaa tositteiden oikeaksi todistetut jäljennökset edellä sanotun määräajan kuluessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki